Archive for June 23, 2011

Hoten från underjorden vol.7

Posted in Uncategorized on June 23, 2011 by brottskod11

We are starring in the Punk compilation:
Hoten Från Underjoden vol.7
Together with:
Desperat, Trubbel, Avskum, Moralens väktare, Inkvisitionen, Tomma händer, Harelip, Avfart 33, Röda sten, Lars adaktosson, Above suspicions, Smärtgräns, Sänkt, Jehovas bröten

To order one of  this Tapes,
email :krimtank@hotmail.com